Støtte i sorgen

Den følelses­mæssige reaktion

Den første tid efter et dødsfald er præget af mange praktiske gøremål, der skal ordnes i løbet af kort tid, så den følelsesmæssige reaktion hos den efterladte kan blive stærkere, når begravelsen er overstået. Da er den efterladte pludselig alene med sine tanker og føler et stort tomrum, så her kan man gøre stor gavn.

Der er masser af tid til at tænke over tabet, og der opstår ofte en følelse af, at ens verden er sunket i grus når en person, man har været knyttet til, pludselig dør.

At turde stille op – at turde være nær hos en,
der har mistet, er en uvurderlig hjælp.

Hvordan kan man hjælpe?

Indledningsvis kan man hjælpe den efterladte med en masse praktiske gøremål, indkøb, rengøring, aftaler mv. så hjemmet kommer til at fungere. Den efterladte skal måske oven i købet til at lære at tage sig af en masse praktiske opgaver, som afdøde før havde ordnet. Det er kort sagt som at starte helt forfra, så der er brug for støtte.

I den forbindelse er det en fejl ikke at omtale dødsfaldet – af frygt for at rippe op i såret. Det er forkert at holde sig tilbage, da langt de fleste har behov for at få anerkendt deres tab og komme ud af isolationen.

Det værdifuldt at kunne lytte – igen og igen, til den sørgendes fortælling, spørgsmål og til tider vrede.

Familie og venner skal være opmærksomme på, at tiden ofte går langsomt for den efterladte. Et halvt år efter dødsfaldet er tabet stadig tæt på, mens det virker mere fjernt for andre. Specielt mærkedage som fødselsdage, bryllupsdage og helligdage er hårde at komme igennem, så her er opmuntring og støtte en stor hjælp.

Dødsfald er naturligvis ofte forbundet med sorg, men man skal huske på, at døden er en naturlig del af livet, noget vi alle skal igennem. Døden kan også være en mulighed for at knytte familier og venner tættere sammen.

Hjælp til krise­behandling hos en psykolog

Den offentlige sygesikring giver tilskud til behandling hos psykologer efter en pårørendes dødsfald. Man skal være nærmeste pårørende. Altså ægtefælle, forælder, barn eller søskende til afdøde.

Man kan få tilskud til behandling hos en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. Man kan få støtte til 12 konsultationer.

Det er den pårørendes egen læge, der henviser til en psykolog og søger tilskud hos den pårørendes amt. Man kan blive henvist op til seks måneder efter dødsfaldet. Sygesikringens tilskud svarer til 60% af psykologens honorar.

Sygeforsikringen Danmark giver også tilskud til behandling hos en psykolog. Det kan man få, hvis man er medlem af sygeforsikringens gruppe 1, 2 eller 5. Tilskuddet er fast på kr. 90,- pr. konsultation og maksimum kr. 1.080,- pr. år.

Kontakt din lokale bedemand

Odense
6617 2881

Kerteminde
6532 1881

Støtte i sorgen