Inden begravelsen

Inden begravelsen

Samtalen med os om forløbet af begravelsen kan foregå hvor I måtte ønske det, i afdødes hjem, hos os eller et helt tredje sted.

Kremering eller jordfæstelse

Den afdødes ønske med hensyn til kremering eller jordfæstelse bør altid følges. Man kan skrive sine ønsker ned i dokumentet ”Min sidste vilje”. Det kan fås ved henvendelse til os. Er ingen ønsker fremsat eller kendt, træffer de pårørende beslutningen, om afdøde skal brændes eller begraves i kiste.

Ikke-medlemmer af folkekirken

Folk der har meldt sig ud af folkekirken, har som udgangspunkt ret til en plads på kirkegården, men ikke adgang til at have en præst til stede eller ret til at anvende kirken ved højtideligheden. Nogle præster vælger, til trods for udmeldelsen, at medvirke til en kirkelig højtidelighed af hensyn til de pårørende.

I kiste

Ved ilægningen kan familie og venner få sagt endeligt farvel til afdøde. Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjems-personalet allerede har gjort afdøde i stand til ilægning, kan vi gøre det, evt. sammen med de pårørende hvis de måtte ønske det. Det er helt almindeligt, at de pårørende lægger nogle personlige ting i kisten til afdøde – billeder, breve og lign.

Andre kulturer

Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer. På sygehuse og i hjemmeplejen er man bekendt med muslimske vaske- og forberedelsesritualer, og kan derfor lægge lokaler til, således at disse ritualer kan foretages korrekt. Andre ritualer i andre kulturer og religioner vil også blive fuldt ud respekteret, hvis der bliver gjort opmærksom på, at det var afdødes ønske.

Når danskere dør i udlandet

Her sørger bl.a. SOS International for det fornødne i forbindelse med hjemtransporten, hvorefter vi overtager opgaven fra lufthavnen.

Inden begravelsen