Foredrag Bog: "Det sidste"

Foredrag

billeder/Nils-Peter.png

"Jeg elsker den brogede verden" er titlen på det foredrag/underholdning bedemand Nils-Peter Holm har glædet mange mennesker med gennem årene. Det er en livsglad og levende fortælling om hans spændende liv og mange oplevelser .

Journalisten Jan Witzel skrev forud for DR2´s udsendelse: livets gang i Lidenlund, om Kerteminde og dens indbyggere: " Kerteminde kan ikke være trist at bo i. For når man spørger Kerteminderne, hvem der er byens sjove mand, så siger de: det er Nils-Peter Holm, vores bedemand."

Nils-Peter Holm, der er sønderjyde, har stille og roligt charmeret sig ind på de indfødte og motionerer jævnligt deres lattermuskler. I 13 år har han optrådt på den legendariske scene i Skipperkroen til den årlige havnefest, og mange gange er der blevet fortalt historier, anekdoter, vittigheder og sunget en sang til bryllupper, runde dage eller anden festligholdelse.

Såvidt ordene fra anden side. Jeg selv kan fortælle, at i sammenhænge som klubber, foreninger, konferencer, ved sognearrangementer o.s.v har jeg med mit foredrag og med udgangspunkt i mit eget spændende liv fortalt om originaler på min vej, min livsbekræftende oplevelser som sygeplejerske på kræftafdelingen, som plejehjemsleder i Kerteminde gennem 8 år, og de sidste 15 år som byens bedemand. Det er med et indhold, der spænder fra dyb alvor til herlig latter – for de to ting, humor og alvor, følges ad gennem livet.

I 2010 har jeg gjort alvor af en gammel drøm og lavet et forum, hvor vi hylder livsglæden med bl.a. foredrag udflugter og lignende. Se hjemmesiden www.livsglæde.dk og tilmed dig nyhedsbrevet. Så for du direkte besked når vi har nye arrangementer på vej!

For mere information, pris og aftale kan du kontakte mig på tlf. 4037 1881 eller sende en e-mail til: info@holmbegravelser.dk

Ny bog: "Det sidste"

billeder/holm-med-bog_200.jpg

Det sidste nye bedemand Nils-Peter Holm har beskæftiget sig med, er at skrive en bog om det sidste her i livet – tanker, refleksioner – krydret med smukke naturbilleder og billeder fra "det sidste": de sidste døgn man er her endnu – de dage, hvor andre må tage over og afslutte vort livskredsløb og få sagt det sidste farvel.

I bogen vil Nils-Peter Holm også skrive om sorgen, om egne tanker for "det sidste" – bogen vil derudover indeholde de smukke salmer og gode digte vi har at øse af når vi står med tomme hænder og skal få sagt farvel. Ikke mindst vil bogen indeholde en række afsnit, skrevet af forskellige kulturpersonligheder Nils-Peter Holm sætter pris på.

Se bogens hjemmeside www.detsidste.dk

sorgen.jpg

Det er naturligt at sørge over tabet af en ægtefælle, et familiemedlem eller en nær ven. I nogle tilfælde udvikler sorgen sig til en psykisk krise og i værste fald en egentlig depression. Det er umuligt at forudse, hvordan et menneske vil reagere på et dødsfald.

Familie, venner og bekendte kan dog være med til at hjælpe den efterladte videre ved at følge nogle simple råd og holde øje med krisetegn hos den efterladte.

Krisens fire faser

Mange mennesker, der har været igennem en krise efter et dødsfald, fortæller, at de har været igennem fire faser, men det skal understreges, at det langtfra gælder alle. Man skal heller ikke tro, at det går fremad i en lige linje, man kan derimod godt gå frem og tilbage mellem de følgende faser:

1. Chok

Den efterladte er så påvirket, at vedkommende er ude af stand til at handle samlet og fornuftigt. Man kan være i chok fra et øjeblik til nogle døgn.

2. Reaktion

Den efterladte er optaget af at finde forklaringer på det skete. Tanker som "hvorfor skulle det ske for mig?", "hvis bare jeg havde …" fylder meget. Fasen kan vare i ugevis og være præget af voldsomme følelsesmæssige udsving, men med god støtte vil udsvingene blive færre.

3. Bearbejdning

Den efterladte har nu accepteret dødsfaldet som noget, der ikke kan ændres, men som vedkommende må lære at leve med. Tankerne kredser om stadig nye sider af hændelsen og om andre sider af forholdet til den mistede person eller sig selv.

4. Nyorientering

Den efterladte har så småt overskud til at tænke på fremtiden og begynder at lægge planer, men det kan tage lang tid, før den efterladte når så vidt.