Foredrag Bog: "Det sidste"

Foredrag

billeder/Nils-Peter.png

"Jeg elsker den brogede verden" er titlen på det foredrag/underholdning bedemand Nils-Peter Holm har glædet mange mennesker med gennem årene. Det er en livsglad og levende fortælling om hans spændende liv og mange oplevelser .

Journalisten Jan Witzel skrev forud for DR2´s udsendelse: livets gang i Lidenlund, om Kerteminde og dens indbyggere: " Kerteminde kan ikke være trist at bo i. For når man spørger Kerteminderne, hvem der er byens sjove mand, så siger de: det er Nils-Peter Holm, vores bedemand."

Nils-Peter Holm, der er sønderjyde, har stille og roligt charmeret sig ind på de indfødte og motionerer jævnligt deres lattermuskler. I 13 år har han optrådt på den legendariske scene i Skipperkroen til den årlige havnefest, og mange gange er der blevet fortalt historier, anekdoter, vittigheder og sunget en sang til bryllupper, runde dage eller anden festligholdelse.

Såvidt ordene fra anden side. Jeg selv kan fortælle, at i sammenhænge som klubber, foreninger, konferencer, ved sognearrangementer o.s.v har jeg med mit foredrag og med udgangspunkt i mit eget spændende liv fortalt om originaler på min vej, min livsbekræftende oplevelser som sygeplejerske på kræftafdelingen, som plejehjemsleder i Kerteminde gennem 8 år, og de sidste 15 år som byens bedemand. Det er med et indhold, der spænder fra dyb alvor til herlig latter – for de to ting, humor og alvor, følges ad gennem livet.

I 2010 har jeg gjort alvor af en gammel drøm og lavet et forum, hvor vi hylder livsglæden med bl.a. foredrag udflugter og lignende. Se hjemmesiden www.livsglæde.dk og tilmed dig nyhedsbrevet. Så for du direkte besked når vi har nye arrangementer på vej!

For mere information, pris og aftale kan du kontakte mig på tlf. 4037 1881 eller sende en e-mail til: info@holmbegravelser.dk

Ny bog: "Det sidste"

billeder/holm-med-bog_200.jpg

Det sidste nye bedemand Nils-Peter Holm har beskæftiget sig med, er at skrive en bog om det sidste her i livet – tanker, refleksioner – krydret med smukke naturbilleder og billeder fra "det sidste": de sidste døgn man er her endnu – de dage, hvor andre må tage over og afslutte vort livskredsløb og få sagt det sidste farvel.

I bogen vil Nils-Peter Holm også skrive om sorgen, om egne tanker for "det sidste" – bogen vil derudover indeholde de smukke salmer og gode digte vi har at øse af når vi står med tomme hænder og skal få sagt farvel. Ikke mindst vil bogen indeholde en række afsnit, skrevet af forskellige kulturpersonligheder Nils-Peter Holm sætter pris på.

Se bogens hjemmeside www.detsidste.dk

naar-et-menneske-doer.jpg

Når et menneske dør, er det første man skal gøre at kontakte en læge, da et menneske først må flyttes efter dødsattesten foreligger. Ofte sker dette efter 6 timer, hvor de sikre dødstegn er til stede.

Herefter er der tradition for at kontakte en bedemand, som efterfølgende er behjælpelig med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen.

Dør en person i hjemmet eller på plejehjem planlægges flytning af afdøde i kiste som regel inden for det første døgn.

På alle hospitaler flyttes afdøde fra sygestue til en stillestue – og kommer derefter over i sygehusets kapel med kølefaciliteter, hvorfor afhentning af afdøde er mere fleksibel med hensyn til tiden.

Obduktion

Obduktion foretages når det er ønskeligt af undersøgelses-mæssige grunde eller hvor man er i tvivl om årsagen til dødsfaldet. Familien skal give tilladelse til obduktion.

Organdonation

Der i stigende omfang blevet mulighed for at redde eller forlænge menneskeliv. Det forudsætter, at afdøde har udfyldt et donorkort eller på anden måde tydeligt har tilkendegivet sin accept.

Hvis ikke skal to krav være opfyldt: afdøde må på ingen måde, i tale eller på skrift, have udtalt sig imod organdonation, og de nærmeste pårørende skal give deres samtykke.

Donation af egen krop

Til forskning og uddannelse af nye læger er donation en mulighed. Testamentering kan ske til universiteterne i København, Århus og Odense. Egen læge kan være behjælpelig med oprettelse af testamentet.

Ved dødsfald kontaktes bedemanden, som vejleder omkring højtidelighed og overførelsen af den afdøde til universitetet. Transportomkostninger i forbindelse med testamenteringen betales af universitetet.