Foredrag Bog: "Det sidste"

Foredrag

billeder/Nils-Peter.png

"Jeg elsker den brogede verden" er titlen på det foredrag/underholdning bedemand Nils-Peter Holm har glædet mange mennesker med gennem årene. Det er en livsglad og levende fortælling om hans spændende liv og mange oplevelser .

Journalisten Jan Witzel skrev forud for DR2´s udsendelse: livets gang i Lidenlund, om Kerteminde og dens indbyggere: " Kerteminde kan ikke være trist at bo i. For når man spørger Kerteminderne, hvem der er byens sjove mand, så siger de: det er Nils-Peter Holm, vores bedemand."

Nils-Peter Holm, der er sønderjyde, har stille og roligt charmeret sig ind på de indfødte og motionerer jævnligt deres lattermuskler. I 13 år har han optrådt på den legendariske scene i Skipperkroen til den årlige havnefest, og mange gange er der blevet fortalt historier, anekdoter, vittigheder og sunget en sang til bryllupper, runde dage eller anden festligholdelse.

Såvidt ordene fra anden side. Jeg selv kan fortælle, at i sammenhænge som klubber, foreninger, konferencer, ved sognearrangementer o.s.v har jeg med mit foredrag og med udgangspunkt i mit eget spændende liv fortalt om originaler på min vej, min livsbekræftende oplevelser som sygeplejerske på kræftafdelingen, som plejehjemsleder i Kerteminde gennem 8 år, og de sidste 15 år som byens bedemand. Det er med et indhold, der spænder fra dyb alvor til herlig latter – for de to ting, humor og alvor, følges ad gennem livet.

I 2010 har jeg gjort alvor af en gammel drøm og lavet et forum, hvor vi hylder livsglæden med bl.a. foredrag udflugter og lignende. Se hjemmesiden www.livsglæde.dk og tilmed dig nyhedsbrevet. Så for du direkte besked når vi har nye arrangementer på vej!

For mere information, pris og aftale kan du kontakte mig på tlf. 4037 1881 eller sende en e-mail til: info@holmbegravelser.dk

Ny bog: "Det sidste"

billeder/holm-med-bog_200.jpg

Det sidste nye bedemand Nils-Peter Holm har beskæftiget sig med, er at skrive en bog om det sidste her i livet – tanker, refleksioner – krydret med smukke naturbilleder og billeder fra "det sidste": de sidste døgn man er her endnu – de dage, hvor andre må tage over og afslutte vort livskredsløb og få sagt det sidste farvel.

I bogen vil Nils-Peter Holm også skrive om sorgen, om egne tanker for "det sidste" – bogen vil derudover indeholde de smukke salmer og gode digte vi har at øse af når vi står med tomme hænder og skal få sagt farvel. Ikke mindst vil bogen indeholde en række afsnit, skrevet af forskellige kulturpersonligheder Nils-Peter Holm sætter pris på.

Se bogens hjemmeside www.detsidste.dk

inden-begravelsen.jpg

Samtalen med os om forløbet af begravelsen kan foregå hvor I måtte ønske det, i afdødes hjem, hos os eller et helt tredje sted.

Kremering eller jordfæstelse

Den afdødes ønske med hensyn til kremering eller jordfæstelse bør altid følges. Man kan skrive sine ønsker ned i dokumentet ”Min sidste vilje”. Det kan downloades fra menuen Pjecer, eller det kan fås ved henvendelse til os. Er ingen ønsker fremsat eller kendt, træffer de pårørende beslutningen, om afdøde skal brændes eller begraves i kiste.

Ikke-medlemmer af folkekirken

Folk der har meldt sig ud af folkekirken, har som udgangspunkt ret til en plads på kirkegården, men ikke adgang til at have en præst til stede eller ret til at anvende kirken ved højtideligheden. Nogle præster vælger, til trods for udmeldelsen, at medvirke til en kirkelig højtidelighed af hensyn til de pårørende.

I kiste

Ved ilægningen kan familie og venner få sagt endeligt farvel til afdøde. Hvis ikke hjemmesygeplejersken, sygehuspersonalet eller plejehjems-personalet allerede har gjort afdøde i stand til ilægning, kan vi gøre det, evt. sammen med de pårørende hvis de måtte ønske det. Det er helt almindeligt, at de pårørende lægger nogle personlige ting i kisten til afdøde – billeder, breve og lign.

Andre kulturer

Der er forskellige ritualer ved forskellige religioner og kulturer. På sygehuse og i hjemmeplejen er man bekendt med muslimske vaske- og forberedelsesritualer, og kan derfor lægge lokaler til, således at disse ritualer kan foretages korrekt. Andre ritualer i andre kulturer og religioner vil også blive fuldt ud respekteret, hvis der bliver gjort opmærksom på, at det var afdødes ønske.

Når danskere dør i udlandet

Her sørger bl.a. SOS International for det fornødne i forbindelse med hjemtransporten, hvorefter vi overtager opgaven fra lufthavnen.